2005ம் ஆண்டுக்கான மகாமடத்தன பட்டம்

அயர்லாந்துக்காரகள் தட்டிச்சென்றனர். கீழே அதற்கான அத்தாட்ச்சி:
முதலில் விழுந்தது கார்..


அதனை எடுக்க வநது இரண்டாவதாக விழுந்தது கிரேன்..


முதலில் விழுந்த கிரேனை எடுக்க வந்த இரண்டாவது கிரேனும் மூன்றாவதாக..

பிகு: கர்ம சிரத்தையாக இதனை புகைப்படமெடுத்த புண்ணியவான சீன்லேந்து அடிச்சு விரட்டிட்டதால நாலவது அஞ்சாவது எல்லாம் படமெடுகக் முடியாம போச்சாம்.