நவீன யுவன்

பட்டப் படைக்கிற வெய்யிலில்
பாழாய் போன ப்ஸ்ஸிற்க்காய் காத்திருந்து
காலியாய் வந்ததை தவிர்த்து
கால் வைக்க இடமில்லாது வந்ததில்
ஒற்றைக் கால் வைத்து ஏறி
"உழைத்து உழைத்து" முன்னேறி
உருப்படி ஒன்றும் இல்லாது போக
மூக்குக்கண்ணாடி முழுதும் முன்னாலிருப்பவன்
தலை எண்ணெய்யாகிப் போக
யாரோ விட்ட காற்றுக்கும்
கழுத்தில் பட்ட மூச்சிற்கும்
ஆராய் பெருகும் வியர்வைக்கும்
நொந்து கொண்டு
எச்சில் தொட்டு
கிழித்து கொடுத்த டிக்கெட்டை
மடித்து பையில் வைத்து
போனதும் குளிக்க
வேண்டும் என நினைத்துக்கொண்டான்

--------------------------- அக்டோபர், 1994

0 comments: